MULTILINGUALISM § SOCIETY

 

Monikielisyys ja luovuus

Helsingissä julkaistiin 3.3.2016 Monikielisyys on luovuutta ja luovuus monikielistä- seminaarissa Cuporen Koneen Säätiölle tekemä raportti ”Monikielisyys on luovuutta!”. Raportti perustuu tutkimukseen, jossa seurattiin 58:aa Koneen Säätiön rahoittamaa monikielisyyttä ja taidetta yhdistävää hanketta. Raportti on ladattavissa Cuporen verkkosivuilta.

Seminaarissa pidettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat eri taiteiden edustajat Dan Henriksson, Roxana Crisólogo, Irma Hirsjärvi, David Kozma ja Nathan Riki Thomson. Aiheina oli miten kielellinen moninaisuus näkyy ja kuuluu suomalaisessa taiteessa ja minkälaisia reittejä löytyy tulevaisuuden monikieliseen Suomeen.

Ohjelmaan kuului myös Nzar Kwestanin and Juha Kulmalan runoesitys (Runokohtauksia-hanke, Turku).

 

Multilingual is creativity and creativity is multilingual

On the 3rd of March, 2016 Cupore arranged a seminar in Helsinki about multilingualism and creativity.

During the seminar Cupore’s report “Monikielisyys on luovuutta!” (Multilingualism is creativity!) was presented. Cupore web page (in Finnish).

A discussion was arranged with representatives of different art forms. The panelists were Dan Henriksson, Roxana Crisólogo, Irma Hirsjärvi, David Kozma and Nathan Riki Thomson.

They were invited to reflect on how linguistic diversity is visible and audible in the arts in Finland and to explore the pathways to the multilingual Finland of the future.

The program also featured members from the project Runokohtauksia in Turku, Nzar Kwestani and Juha Kulmala, in a poetry presentation.

 

CUPORE12805792_1562607854056506_3954396891116324535_n

 

Voiko taiteella vaikuttaa? 

Valokuvataiteen museon Poliittisen valokuvan festivaalilla

käytiin Helsingin Kaapelitehtaalla keskustelu 2.3.2016.

Aiheena oli taiteella vaikuttamisesta. Näyttelyn kotimaa-teeman hengessä mietittiin myös taiteen ja nationalismien törmäyspintoja.

Paneelissa oli eri taiteieden edustajia: Heidi Hänninen, Timo Wright, Laura Böök, Hende Nieminen ja Roxana Crisólogo. Outi Korhonen toimi moderaattorina.

 

Can art influence society?

During the Festival of Political Photography, a discussion was held in Kaapelitehdas, Helsinki on the 2nd of March 2016. It was related to the ‘homeland’ theme of the exhibition.

The impact of art on the society was discussed as well as the conflicts between art and nationalisms.

The panelists were artists from various disciplines: Heidi Hänninen, Timo Wright, Laura Böök, Hende Nieminen and Roxana Crisólogo, with Outi Korhonen as moderator.