Runovers(i)o – СтихОтворение

21.04.2018
19:00
Korjaamo
Töölönkatu 51 a-b, 00250
Helsinki

banner_runoversio


FIN
(See in English below / По-русски – ниже)
Runovers(i)o – СтихОтворение mini-runofestivaalilla on kunnia esittää yhdeksän runoilijaa, joita yhdistävät Itämeri ja… erilaisuus — joko kulttuuritaustaan tai kieleen pohjautuva — taikka molempiin.
Tomas Čhepaitis (Lietuva), Tao Lin (Kiina/Suomi), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) ovat vahvistuvan kulttuuri-ilmiön ääniä, edelläkävijöitä, jotka muokkavat runoudellaan kansallisen kirjallisuuden käsitystä ja kuokkivat maidensa kulttuurikentät miten erilaisimmille runoversioille ja runoversoille.
Juontajana toimii runoilija Polina Kopylova
Mini-festivaalin järjestävät venäjänkielinen LiteraruS -kulttuuri- ja kirjallisuuslehti sekä Sivuvalo Platform -projekti Frannie -yhteistyöverkoston toiminnan puitteissa. Liikkuvan ja monikielisen runofestivaalien verkoston, Frannien, tavoitteena on rakentaa työverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallisuuspiirien, kirjailijoiden, kääntäjien ja kulttuurituottajien välillä luodakseen pohjaa suuremmalle runotapahtumalle, kiertävälle runofestivaalille, joka edistäisi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien runoutta sekä runouden kääntämistä.
______________________________________________________________


ENG (По-русски – ниже)

Runovers(i)o – СтихОтворение poetry mini-festival proudly presents nine poets united by Baltic sea and… their differences — either language or cultural — or both. Tomas Čhepaitis (Lithania), Tao Lin (China/Finland), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) represent the rising voices of the new cultural fenomen, the pioneers changing the shape of the national literatures and cultivate the literature fields of their countries to make different poems to flourish.

The festival is organised by the Russian language literary magazine LiteraruS and the Sivuvalo Platform -project in the framework of the of Frannie -network. Frannie aims to build a networking between literary groups, authors, translators and cultural producers from Nordic and the Baltic countries to create a platform for the mobile poetry festival, which will bring the language and cultural minorities poetry as well as support the translation of the poetic texts.
_______________________________________________________________


RUS

Мини-фестиваль поэзии Runovers(i)o – СтихОтворение имеет честь представить девять поэтов, которых объединяют Балтика и… различия — либо культурные, либо языковые, либо и те, и другие.
Томас Чепайтис (Литва), Тао Лин (Китай/Финляндия), Артем Верле (Россия), Евгения Павлова (Россия/Эстония), Арсен Мирзаев (Россия), Роксана Крисолого Корреа (Перу/Финляндия), Хамдам Закиров (Узбекистан/Россия/Финляндия), Марина Киеня-Мякинен (Россия/Финляндия) и Муханед Дуруби (Ирак/Финляндия) — крепнущие голоса нового культурного явления, первопроходцы, меняющие представление о национальных литературах и ”возделывающие” литературное поле в своих странах для самых разных стихотворных всходов.
Программу ведет поэт Полина Копылова

Фестиваль организуют историко-культурный и литературный журнал «LiteraruS-Литературное слово» и проект Sivuvalo Platform в рамках работы сети сотрудничества Frannie. Цель Frannie — создание в странах Балтии и Скандинавии сети литературных обществ, литераторов, переводчиков и продюсеров, как платформы для организации мобильного поэтического фестиваля, который предоставил бы слово поэтам из различных культурных и языковых сообществ и поддерживал развитие поэтического перевода.