Sivuvalo Platform ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää monikielistä kirjallisuutta ja kielellistä yhdenvertaisuutta Suomessa. Sivuvalo pyrkii tukemaan Suomessa pysyvästi asuvien, muilla kuin maan virallisilla kielillä kirjoittavien kirjailijoiden näkyvyyttä, asemaa ja työskentelyedellytyksiä. Yhdistys haluaa varmistaa, että kaikilla maassa asuvilla kirjailijoilla on samat mahdollisuudet ja oikeudet. Työryhmä on toiminut vuodesta 2013, järjestäen muun muassa paneelikeskusteluita, työpajoja, näyttelyitä ja kokeellisia kirjallisuustapahtumia. Sivuvalo pyrkii kannustamaan suomalaisia kirjallisuusinstituutioita ja kulttuurialan päättäjiä tasa-arvoiseen päätöksentekoon. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on ammattimaistaa monikielisen kirjallisuuden julkaisemiseen liittyviä käännösprosesseja.

 

One thought on “Suomi

Leave a Reply