svenska

Sidoljus 

Det är det på tiden att omdefiniera den finländska litteraturen i fråga om språk. Skall litteratur, skriven av författare med invandrarbakgrund som bor i Finland och inte skriver på ett av nationalspråken, betraktas som finländsk litteratur?

På vilket sätt skall poeter och författare, som inte skriver på finska eller svenska, bli en del av den finländska litteraturprocessen och den lokala scenen?

På vilket sätt skall dessa författare förhålla sig till problemet med att få till stånd översättningar till finska och svenska och hur skall de tackla bristen på publikationer på dessa språk?

På vilket sätt skall de ta itu med dessa hinder för att få läsare, skaffa sig en publik och etablera sig som publicerad författare i Finland?

Det dags att ta reda på vad vi kan lära av författare och poeter som i de andra nordiska länderna möter samma utmaningar.Kunde vi till exempel etablera ett samarbete kring evaluering och översättning av invandrarlitteratur på nordisk basis?

Hur skall invandrarförfattarna lösa dilemmat med att publicera sig, då deras verk varken anses höra till litteraturen i det land de flyttat till, eller i det land de flyttat från?

Sivuvalo – Sidoljus är ett flerspråkigt projekt som lyfter fram invandrarförfattarnas litterära verk, rättigheter och synpunkter i Finland. Därför ordnar Sivuvalo diskussioner, workshops, besök och litterära evenemang.

På detta sätt vill Sivuvalo vara med om att bygga ett inkluderande samhälle som respekterar den mänskliga rättigheten för individer att välja de språk de vill kommunicera på, också när det gäller litterära verk.

One thought on “svenska

  1. […] Sidoljus är ett flerspråkigt projekt som lyfter fram invandrarförfattarnas litterära verk, rättigheter och synpunkter genom att arrangera diskussioner, workshops, besök och litterära evenemang. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s