svenska

Sidoljus 

Sedan 2013 har vi sökt fram och presenterat arbeten av författare som bor i Finland och som inte skriver på  landets officiella språk. 

Sivuvalo har arrangerat paneldiskussioner, workshops, utställningar och en stort antal experimentella litterära evenemang. Vårt mål är att skapa synergier med finska litterära institutioner och beslutsfattare på kulturfältet för att belysa mångfalden och jämställdheten inom litteraturen.

För närvarande är Sivuvalo en del av Nordic Exchange in Literature, NOXLit. Liitteraturprojektet fungerar samtidigt som ett nätverk för författare som skriver på sitt modersmål och för översättare och kulturproducenter i Norden.

Som bäst producerar vi projektet “Maailmasta toiseen” som finansieras och stöds av följande institutioner:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s