Sivuvalo 
Sidoljus

Anses det vara finländsk litteratur när författare som lever i Finland skriver på andra språk än de inhemska?
Denna fråga har Sivuvalo ställt sedan starten 2013.
Föreningen vill skapa synergier mellan invandrarförfattarna och de finländska författarna genom att arrangera litterära evenemang, debatter, workshops och performanser. Samarbetet med det övriga Norden har fördjupats de senaste åren.
Sivuvalo arbetar aktivt för att åstadkomma ett samhälle som är öppet för olika röster, kulturer och språk. Ett samhälle som respekterar den mänskliga rättigheten att få välja det språk man vill kommunicera på, också när det gäller litterära verk.

Det litterära etablissemanget behöver uppmärksammas på att författare som skriver på andra språk än finska och svenska blir likvärdigt behandlade. Tillgång till professionell översättning är viktigt för att åstadkomma detta.