Sanahuone

One of the biggest problems that professional authors that write in other languages than Finnish or Swedish face is the lack of translations. Despite this Sivuvalo has as a principle to present translations into Finnish or Swedish in all its literary events, which is not always possible. Sanahuone project address to this problematic.

“Sanahuone” is a Poetry Sound room series that challenge the presence of translations of poetry. What does happen if the poem is presented without any translation? How could be the reaction of the audience if the poem is presented as a deconstructed text by a sound artist intervention?

Sanahuone consists in a series of Poetry Sound Room sessions where poetry is intervened by sound and music made by sound artist Ana Gutieszca, creating a new piece that have an additional meaning beside the literary text.

The sound poetry pieces will be compiled in a playlist. Hamdam Zakirov, Zoila Forss, Muhaned Durubi  and Roxana Crisólogo are the invited poets for this first Sanahuone round. Sivuvalo thanks to Taike for its support.

Banner: Ana Jaumandreu-Poncela

____________________________________________________

FI

Yksi suurimmista haasteista, jonka muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittava kirjailija kohtaa, on käännösten puuttuminen. Siitä huolimatta Sivuvalolla on periaatteenaan pyrkiä esittämään käännöksiä suomeksi ja ruotsiksi kaikissa kirjallisuustapahtumissaan, vaikka se ei siis aina ole mahdollista. Sanahuone-projekti vastaa tähän haasteeseen.

Sanahuone on Runo–äänihuoneitten sarja, joka haastaa runojen käännösten olemassaolon. Mitä siitä seuraa, jos runo esitetään ilman käännöstä? Mikä on yleisön reaktio, jos runo esitetään äänitaiteliljan väliintulolla purettuna tekstinä?

Runo-äänihuoneitten sessioissa runous on välitetty äänitaiteilija Ana Gutiezcan äänillä ja musiikilla, luomalla uusi, lisämerkityksellinen osa kirjallisen tekstin lisäksi.

Sivuvalo haluaa kiittää Taiteen edistämiskeskus –  tuesta: SANAHUONE

TAIKE-LOGO

Runovers(i)o – СтихОтворение

21.04.2018
19:00
Korjaamo
Töölönkatu 51 a-b, 00250
Helsinki

banner_runoversio


FIN
(See in English below / По-русски – ниже)
Runovers(i)o – СтихОтворение mini-runofestivaalilla on kunnia esittää yhdeksän runoilijaa, joita yhdistävät Itämeri ja… erilaisuus — joko kulttuuritaustaan tai kieleen pohjautuva — taikka molempiin.
Tomas Čhepaitis (Lietuva), Tao Lin (Kiina/Suomi), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) ovat vahvistuvan kulttuuri-ilmiön ääniä, edelläkävijöitä, jotka muokkavat runoudellaan kansallisen kirjallisuuden käsitystä ja kuokkivat maidensa kulttuurikentät miten erilaisimmille runoversioille ja runoversoille.
Juontajana toimii runoilija Polina Kopylova
Mini-festivaalin järjestävät venäjänkielinen LiteraruS -kulttuuri- ja kirjallisuuslehti sekä Sivuvalo Platform -projekti Frannie -yhteistyöverkoston toiminnan puitteissa. Liikkuvan ja monikielisen runofestivaalien verkoston, Frannien, tavoitteena on rakentaa työverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallisuuspiirien, kirjailijoiden, kääntäjien ja kulttuurituottajien välillä luodakseen pohjaa suuremmalle runotapahtumalle, kiertävälle runofestivaalille, joka edistäisi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien runoutta sekä runouden kääntämistä.
______________________________________________________________


ENG (По-русски – ниже)

Runovers(i)o – СтихОтворение poetry mini-festival proudly presents nine poets united by Baltic sea and… their differences — either language or cultural — or both. Tomas Čhepaitis (Lithania), Tao Lin (China/Finland), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) represent the rising voices of the new cultural fenomen, the pioneers changing the shape of the national literatures and cultivate the literature fields of their countries to make different poems to flourish.

The festival is organised by the Russian language literary magazine LiteraruS and the Sivuvalo Platform -project in the framework of the of Frannie -network. Frannie aims to build a networking between literary groups, authors, translators and cultural producers from Nordic and the Baltic countries to create a platform for the mobile poetry festival, which will bring the language and cultural minorities poetry as well as support the translation of the poetic texts.
_______________________________________________________________


RUS

Мини-фестиваль поэзии Runovers(i)o – СтихОтворение имеет честь представить девять поэтов, которых объединяют Балтика и… различия — либо культурные, либо языковые, либо и те, и другие.
Томас Чепайтис (Литва), Тао Лин (Китай/Финляндия), Артем Верле (Россия), Евгения Павлова (Россия/Эстония), Арсен Мирзаев (Россия), Роксана Крисолого Корреа (Перу/Финляндия), Хамдам Закиров (Узбекистан/Россия/Финляндия), Марина Киеня-Мякинен (Россия/Финляндия) и Муханед Дуруби (Ирак/Финляндия) — крепнущие голоса нового культурного явления, первопроходцы, меняющие представление о национальных литературах и ”возделывающие” литературное поле в своих странах для самых разных стихотворных всходов.
Программу ведет поэт Полина Копылова

Фестиваль организуют историко-культурный и литературный журнал «LiteraruS-Литературное слово» и проект Sivuvalo Platform в рамках работы сети сотрудничества Frannie. Цель Frannie — создание в странах Балтии и Скандинавии сети литературных обществ, литераторов, переводчиков и продюсеров, как платформы для организации мобильного поэтического фестиваля, который предоставил бы слово поэтам из различных культурных и языковых сообществ и поддерживал развитие поэтического перевода.

Mehdi Ghasemi

Mehdi1
Mehdi Ghasemi is PhD from the English Department at the University of Turku, Finland. He is a postdoctoral researcher at the University of Tampere, working on a project, entitled “Toward a More Inclusive and Comprehensive Finnish Literature.” He has already published four scholarly books, twelve papers in peer-reviewed scientific journals in addition to two fiction books, entitled Flight to Finland: A Noveramatry and How I Became A Finn: A Noveramatry in the form of noveramatry (a combination of novel, drama and poetry all in one line on the issue of immigration). He is now writing his third noveramatry, entitled Blurring Finnish-Russian Border: A Noveramatry.
Photo: Roxana Crisólogo

 

MEHDIPoems1_Page_1MEHDIPoems1_Page_2

VIDHA SAUMYA

VIDHA

Vidha Saumya is a drawer, cook, and a bookmaker. She seeks visual interest in the idea of congregating bodies, popular culture and the notion of deformity. She has held solo exhibitions and participated in group exhibitions in Lahore, Mumbai, Helsinki, and Tampere. She is currently pursuing a Master’s Degree in Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University, Helsinki and is a member of Museum of Impossible Forms, Helsinki.

These poems are part of the project Monumentless Moments – The Utopia of Figureless Plinths, supported by Kone Foundation.

vidhasaumya.wordpress.com

 

 

 


THEM

A group of international classmates stayed once in a house together
At one time there were 10 of them
Divided in rooms under one roof
On the beautiful island of Guidecca
It was such an international group
All had blonde hair
Except those two
Who didn’t even have light skin
And good lord when they left
Using the shower
The beige bathroom floor looked like a mosaic
With their jet hair
Now dog hair is fine one’s sofa
Ones clothes, guest’s clothes,
Dining table,
Chairs,
Bed,
Bathroom,
Wherever… That’s how it should be
It’s really rude to treat a dog like an animal
You must accept it with all grace
Feed it well,
Give it a human name
Those two?
Them you can call Indians

 

MY HUSBAND

My husband has a peculiar face
He has kind eyes, sincere too
Beautifully shaped eyebrows
His lips are not so visible,
You see he has a full-grown beard
I like it very much, I don’t let him shave
Is that why he is picked out for a random check?
He now has a breathing machine
Which looks like just about anything
Is that why he has to open it and show?
Assure?
His laptop, poor Steve, on the desktop of this minimalist machine is a plethora of screen
shots and grant applications
Final, final 1, last and final, ready to send
Is that why, it has to be logged in and checked
And his laptop bag, you know the best I could find before he left for the West
From an international brand nevertheless
All of fourteen thousand
But the bag doesn’t display its price tag, nor its function, it displays the man who just had
it on his shoulders and had emptied it put and placed it carefully on the conveyor belt
Hoping he had not left in by error
A cutter, a pair of scissors or a matchbox
Because no bearded brown man, with a name that rhymes with Allah Hu Akbar
Could have ever used a cutter to cut paper, scissors to cut cloth or a matchbox to light a
fireplace
Every time we travel, I think of multiple Hindu names he could be given in case of
emergency
I think of what will he do by himself if at all he’s detained
I think and think and think of various consequences
Submitting my thesis or becoming an influential artist is the least of my worries

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: TaoLin

Erinomainen “Suomalaista kirjallisuutta” viimeinen luento Töölön kirjastossa TaoLinin kanssa. TaoLin puhui hänen työstään ja osallistumisestaan suomalaisessa kirjallisuudessa, hänen uusista kirjallisuusprojekteistaan ja myös viimeisimmästä käännöstyöstään. Yleisö oli innoissaan TaoLinin esityksestä.

Kiitos haastattelijalle Zoila Forss ja kiinalais-suomalaiselle kirjailijalle TaoLin.
Kiitos Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University yhteistyöstä.

 

Polina Kopylova

POLINAKopylova


Polina Kopylova
on Pietarista kotoisin oleva kaksikielinen  ”sitoutumaton” runoilija, toimittaja, kääntäjä ja tulkki.

Polina tekee runoistaan myös suomenkielisiä versioita ilmaisun rajojen kokeilemiseksi. Venäjäksi Kopylovan runoja on ilmestynyt Venäjällä mm. Deti Ra ja Novyi Mir -aikakauslehdissä sekä Novyi vremennik Kamery hranenija -kokoelmassa, ja Suomessa Literarus -lehdessä. Suomeksi häneltä on ilmestynyt joitakin runoja Literaruksen suomenkielisessä versiossa ja Kirjailija -lehdessä.

____________________________________________________________________________________________

[Suomeksi]

 

ШАЛОСТЬ 

Один час восемь минут. Лететь недолго— как на выходные в соседний город.

Ему того часа хватило и на обратный путь — до излучины Волги.

”Волгой”, в числе прочего, и наградили, машиной, то есть. Она была немного похожа на ”Крайслер”, и на ракету — особенно закрылки. Тогда это было модно.

Зов космоса был напрасен — что делать, земная слава вызвала перегрузку. Остальные пролетали мимо — на орбиту, в открытый космос, аж до Луны иные.

Увы, живым он не успел разделить эту радость.

Он обманул доверие космоса. В отместку — нелепая смерть и вечность.

Больше ничто не держало. Зов космоса не стихал. Надо было лететь — пусть от него и осталась одна лишь память.

Наверху было тихо.

Снизу потихонечку подымался всяческий мусор: спутники прилетали и рассыпались, убирать было некому, радиоволнами приносило острые нотки мелодий, мелькающие картинки, какие-то цифры, все больше и больше, до гула — прямо хоть переселяйся, ну вот на Луну хотя бы.

Иногда он видел себе подобных: поначалу тех, кто погиб в катастрофах, позже — умерших от старости. Общались они редко. Чуть чаще — с той учительницей, которая хотела провести урок на орбите. Оба скучали — по дочкам, по ученикам — по детям.

Еще он скучал по ракетам. По белым стволам, что рассекали стынущий воздух и выжигали дюзами дорогу грядущему.
Он скучал по ним, хотя они взлетали все чаще, почти как обычные самолеты. Внутри были грузы, мусорные спутники и напряженные люди, для которых мотаться по орбите было просто работой.

Еще он тосковал по Родине, которая навсегда осталась в будущем, и возврата туда не было: реальность единогласно выбрала другой путь, оставив космос лишь для работы — как и Землю, по крайней мере, те места, где не было войны.

Машина двигалась медленно, лучи заката наводили блеск на ее красные бока, она будила память о лете, сладком запахе красного вина, смехе незнакомой компании по соседству и об этой нарастающей внутренней уверенности в том, что скорость времени удалось превысить. И будущее наступило здесь и сейчас. За рулем сидел некто в скафандре, лицо скрыто темным забралом шлема. Минуточку. Да это просто скафандр. Кукла. Игрушка. Есть в этом что-то неправильное, хотя, конечно, забавно. Неужели человека не могли отправить? Даже он справился в свое время.

У него возникла идея.

Приблизившись к автомобилю, он проказливо осмотрелся: не видит ли кто? А то ведь заругают. Никто не видел. Тогда он проскользнул в скафандр и привычно сказал ”Поехали”.

И, конечно, махнул рукой.

Polina Kopylova


POLINAKopylova

Polina Kopylova on Pietarista kotoisin oleva kaksikielinen  ”sitoutumaton” runoilija, toimittaja, kääntäjä ja tulkki.

Polina tekee runoistaan myös suomenkielisiä versioita ilmaisun rajojen kokeilemiseksi. Venäjäksi Kopylovan runoja on ilmestynyt Venäjällä mm. Deti Ra ja Novyi Mir -aikakauslehdissä sekä Novyi vremennik Kamery hranenija -kokoelmassa, ja Suomessa Literarus -lehdessä. Suomeksi häneltä on ilmestynyt joitakin runoja Literaruksen suomenkielisessä versiossa ja Kirjailija -lehdessä.

___________________________________________________________________________________________

[РУССКИЙ]

 

METKU

Tunti ja kahdeksan minuuttia. Lyhyt lento — kuin kaupunkilomalle.

Hänen tapauksessa reiluun tuntiin mahtui myös paluumatka Volgan mutkalle.

Yhdeksi palkkioksi hän sai Volgan, siis auton, joka muistutti hiukan Chrisleria ja avaruusalusta, etenkin takakontin siivekkeet. Silloin oli tällaista muotia.

Avaruus kutsui takaisin turhaan — hän jumittui maalliseen maineeseensa, eikä voinut sille enää mitään. Muut lentelivät ohitse, kiertoradalle, avoimeen avaruuteen, jopa kuuhun.

Tosin, siitä hän ei elävänä ehtinyt iloita.

Kostoksi avaruuden pettämisestä hän sai turhan kuoleman ja ikuisuuteen.

Mitään ei enää pitänyt. Avaruus kutsui. Oli pakko mennä, vaikka jäljelle jäi itsestään pelkkä muisto.

Siellä ylhäällä oli hiljaista.

Alhaalta vähitelleen nousi leijumaan roska: satellitteja tuli ja hajosi, eikä kukaan siivonnut, radioaallot toivat pistävän terävää musiikkkia, vilkkuvia kuvia ja hämäriä numeroita, enemmän ja enemmän huminan asti, joten alkoi tehdä mieli lähteä kauemmas vaikka kuuhun.

Joskus hän tapasi muita hänen kaltaisiaan: ensin onnettomuuksiin, sittemmin vanhuuteensa menehtymeitä. He juttelivat harvoin. Hiukan enemmän sen opettajan kanssa, jonka oli tarkoitus pitää kiertoradalla tunnin. Kumpiki ikävöi lapsiaan — tyttäriä ja oppilaita.

Hän ikävöi myös avaruusraketteja. Niitä valkoisia pylväitä, jotka leikkasivat jännittynyttä ilmaa ja raivasivat liekeillä tietä tulevalle.
Hän ikävöi niitä, vaikka niitä nousikin tihenevään tahtiin, melkein kuin lentokoneita, tavallisen tapaan. Niiden sisällä oli lastia, satellittiroskaa ja jännittyneitä ihmisiä, jotka menivät pyörimään kiertorataa töiksi.

Lisäksi hän ikävöi isänmaataan, joka jäi ikuiseksi tulevaisuuteen, mihin ei enää ollut pääsyä eikä asiaa: todellisuus valitsi yksinmielisesti toisen tien ja jätti avaruuden vain niille, jotka pyörivät siellä työksi. Niin kuin pyörii muukin maailma ainakin siinä paikkoin, joissa ei ole sotaa…

Auto meni hiljaa, sen punaiset kylkeet loistivat auringonlaskussa, se muistutti kesästä, imelästä punaviinin tuoksusta, tuntemattoman naapuriseurun naurusta ja sitä sisältä kasvaavasta hiljaisesta ja lämpimästä varmuudesta, että ajan nopeus on ylitetty. Tulevaisuus on tässä ja nyt. Ratissa istui joku suojapuvussa, tumma lasi kasvojen päällä. Eikun pelkkä suojapuku. Nukke. Lelu. Se tuntui hieman väärältä, vaikka hauskaa olikin. Eikös voitu lähettää ihminen? Jopa hänhän aikoinaan kesti.

Sitten hän sai ajatuksen.

Hän lähestyi autoa ja vilkaisi ilkikurisesti ympärille: jospa joku huomaisi ja toruisi? Mutta ketään ei näkynyt. Sitten hän livahti pukuun ja sanoi tuttuun tapaan ”Поехали!”.

Ja vilkutti, tietenkin.

 

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö on alkanut.
Runoilijat Polina Kopylova ja Zoila Forss joka joka edusti Sivuvalo ovat käyneet Užupiksessa (Vilnassa) rakentamaan verkostoja tähtäimessä tulevat runofestivaalit Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Network on mobile multilingual poetry festivals
A literature networking between the Nordic countries and the Baltic countries has begun.
Poets Polina Kopylova and Zoila Forss representing Sivuvalo project have been in Užupiska (Vilnius) to attend the preparatory meetings in order to build poetry events and festivals in cooperation with Baltic countries authors, translators and cultural producers.
Soon more details about the continuation meeting at Helsinki next April.

Here some moments of the “preparing network” meeting and the multilingual poetry reading. Keep tuned!

 

 

 

 

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – SARJA: Aya Chalabee

Last January 23th writer and translator Aya Chalabee was at Töölö library talking about her literary work. This event was part of Suomalaista Kirjallisuuta series organized by Sivuvalo and Helsingin seudo kesäyliopisto.

The entire event was full house with audience from different languages communities, and many interesting questions were asked by poet Zoila Forss, who hosted the discussion. The public could make questions in English, Finnish, Arabic and Spanish. Aya red her works in Arabic, her mother tongue. Translations of her texts into Finnish and English were available.

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – sarja: José Antonio Ruiz ja Daniel Malpica

Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University in cooperation with Sivuvalo is organising a serie of discussions with poets and writers who work in other language than Finnish or Swedish. The serie began with a discussion with authors Antonio Ruiz (Spain) and Daniel Malpica (Mexico) that took place 16-11-2017 at Arkadia International bookstore.

Check the next interviews schedule here.

 

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov

Suomessa asuu useita muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. He ovat usein ulkomailla tunnetumpia kuin täällä kotimaassaan.

7.12 Luentosarjassa kirjailijat Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov keskusteltivat omien teosten työprosesseista, haasteista verkostoitumisesta, tulevista uusista kokoelmista, kollegoista, monikielisyydestä, kirjallisuusrajoista, apurahoista, käännöksistä, ym.
Haastattelijana Zoila Forss.

Yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University.
Kiitos kirjailijoille Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov, järjestäjille ja yleisölle!

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTA – sarja

16.11
17:30 – 19.00
Kirjakauppa Arkadia International,
Nervanderinkatu 11
Helsinki logo-facebook

 

PRUEBAS2

Suomessa asuu useita muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. He ovat usein ulkomailla tunnetumpia kuin täällä kotimaassaan. Luentosarjassa kirjailijat kertovat omasta työstään ja tuotannostaan ja pohtivat asemaansa suomalaisessa kirjallisuuden kentässä.

Luentoihin on vapaa pääsy ja haastateltavina ovat yhteensä 7 mielenkiintoista kirjailijaa.  Ensimmäinen luentosarja 16.11 on espanjaksi sekä englanniksi. Loput luennoista ovat suomeksi. Lisää yksittäisistä luennoista lyödät alla.

16.11. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuuta: Espanja ja Latinalainen Amerikka
Kirjakauppa Arkadia International, Nervanderinkatu 11
Haastateltavina Jose Antonio Ruiz (Espanja) ja Daniel Malpica (Meksiko). Haastattelijana Roxana Crisólogo.

Bienvenidos y bienvenidas a la velada literaria con los autores José Antonio Ruiz (España) y Daniel Malpica (México). En esta serie de conferencias, escritores que escriben en su lengua materna que no es ni el finés ni el sueco hablan sobre su trabajo y su posición en el campo de la literatura finlandesa. Los autores serán entrevistados por Roxana Crisólogo.
7.12. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuutta: Venäjä ja Uzbekistan
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haatateltavina Polina Kopylova (Venäjä) ja Hamdam Zakirov (Uzbekistan). Haastattelijana Zoila Forss.

23.1. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuutta: Irak ja Palestiina
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haastateltavina Aya Chalabee (Irak) ja Razan Abu Azkar (Palestiina). Haastattelijana Zoila Forss.

13.2. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuuta: Kiina
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haastateltavana TaoLin (Kiina) ja haastattelijana Zoila Forss.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopisto Sivuvalo-projektin kanssa.