Sanahuone

One of the biggest problems that professional authors that write in other languages than Finnish or Swedish face is the lack of translations. Despite this Sivuvalo has as a principle to present translations into Finnish or Swedish in all its literary events, which is not always possible. Sanahuone project address to this problematic.

“Sanahuone” is a Poetry Sound room series that challenge the presence of translations of poetry. What does happen if the poem is presented without any translation? How could be the reaction of the audience if the poem is presented as a deconstructed text by a sound artist intervention?

Sanahuone consists in a series of Poetry Sound Room sessions where poetry is intervened by sound and music made by sound artist Ana Gutieszca, creating a new piece that have an additional meaning beside the literary text.

The sound poetry pieces will be compiled in a playlist. Hamdam Zakirov, Zoila Forss, Muhaned Durubi  and Roxana Crisólogo are the invited poets for this first Sanahuone round. Sivuvalo thanks to Taike for its support.

Banner: Ana Jaumandreu-Poncela

____________________________________________________

FI

Yksi suurimmista haasteista, jonka muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittava kirjailija kohtaa, on käännösten puuttuminen. Siitä huolimatta Sivuvalolla on periaatteenaan pyrkiä esittämään käännöksiä suomeksi ja ruotsiksi kaikissa kirjallisuustapahtumissaan, vaikka se ei siis aina ole mahdollista. Sanahuone-projekti vastaa tähän haasteeseen.

Sanahuone on Runo–äänihuoneitten sarja, joka haastaa runojen käännösten olemassaolon. Mitä siitä seuraa, jos runo esitetään ilman käännöstä? Mikä on yleisön reaktio, jos runo esitetään äänitaiteliljan väliintulolla purettuna tekstinä?

Runo-äänihuoneitten sessioissa runous on välitetty äänitaiteilija Ana Gutiezcan äänillä ja musiikilla, luomalla uusi, lisämerkityksellinen osa kirjallisen tekstin lisäksi.

Sivuvalo haluaa kiittää Taiteen edistämiskeskus –  tuesta: SANAHUONE

TAIKE-LOGO

Runovers(i)o – СтихОтворение

21.04.2018
19:00
Korjaamo
Töölönkatu 51 a-b, 00250
Helsinki

banner_runoversio


FIN
(See in English below / По-русски – ниже)
Runovers(i)o – СтихОтворение mini-runofestivaalilla on kunnia esittää yhdeksän runoilijaa, joita yhdistävät Itämeri ja… erilaisuus — joko kulttuuritaustaan tai kieleen pohjautuva — taikka molempiin.
Tomas Čhepaitis (Lietuva), Tao Lin (Kiina/Suomi), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) ovat vahvistuvan kulttuuri-ilmiön ääniä, edelläkävijöitä, jotka muokkavat runoudellaan kansallisen kirjallisuuden käsitystä ja kuokkivat maidensa kulttuurikentät miten erilaisimmille runoversioille ja runoversoille.
Juontajana toimii runoilija Polina Kopylova
Mini-festivaalin järjestävät venäjänkielinen LiteraruS -kulttuuri- ja kirjallisuuslehti sekä Sivuvalo Platform -projekti Frannie -yhteistyöverkoston toiminnan puitteissa. Liikkuvan ja monikielisen runofestivaalien verkoston, Frannien, tavoitteena on rakentaa työverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallisuuspiirien, kirjailijoiden, kääntäjien ja kulttuurituottajien välillä luodakseen pohjaa suuremmalle runotapahtumalle, kiertävälle runofestivaalille, joka edistäisi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien runoutta sekä runouden kääntämistä.
______________________________________________________________


ENG (По-русски – ниже)

Runovers(i)o – СтихОтворение poetry mini-festival proudly presents nine poets united by Baltic sea and… their differences — either language or cultural — or both. Tomas Čhepaitis (Lithania), Tao Lin (China/Finland), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) represent the rising voices of the new cultural fenomen, the pioneers changing the shape of the national literatures and cultivate the literature fields of their countries to make different poems to flourish.

The festival is organised by the Russian language literary magazine LiteraruS and the Sivuvalo Platform -project in the framework of the of Frannie -network. Frannie aims to build a networking between literary groups, authors, translators and cultural producers from Nordic and the Baltic countries to create a platform for the mobile poetry festival, which will bring the language and cultural minorities poetry as well as support the translation of the poetic texts.
_______________________________________________________________


RUS

Мини-фестиваль поэзии Runovers(i)o – СтихОтворение имеет честь представить девять поэтов, которых объединяют Балтика и… различия — либо культурные, либо языковые, либо и те, и другие.
Томас Чепайтис (Литва), Тао Лин (Китай/Финляндия), Артем Верле (Россия), Евгения Павлова (Россия/Эстония), Арсен Мирзаев (Россия), Роксана Крисолого Корреа (Перу/Финляндия), Хамдам Закиров (Узбекистан/Россия/Финляндия), Марина Киеня-Мякинен (Россия/Финляндия) и Муханед Дуруби (Ирак/Финляндия) — крепнущие голоса нового культурного явления, первопроходцы, меняющие представление о национальных литературах и ”возделывающие” литературное поле в своих странах для самых разных стихотворных всходов.
Программу ведет поэт Полина Копылова

Фестиваль организуют историко-культурный и литературный журнал «LiteraruS-Литературное слово» и проект Sivuvalo Platform в рамках работы сети сотрудничества Frannie. Цель Frannie — создание в странах Балтии и Скандинавии сети литературных обществ, литераторов, переводчиков и продюсеров, как платформы для организации мобильного поэтического фестиваля, который предоставил бы слово поэтам из различных культурных и языковых сообществ и поддерживал развитие поэтического перевода.

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: TaoLin

Erinomainen “Suomalaista kirjallisuutta” viimeinen luento Töölön kirjastossa TaoLinin kanssa. TaoLin puhui hänen työstään ja osallistumisestaan suomalaisessa kirjallisuudessa, hänen uusista kirjallisuusprojekteistaan ja myös viimeisimmästä käännöstyöstään. Yleisö oli innoissaan TaoLinin esityksestä.

Kiitos haastattelijalle Zoila Forss ja kiinalais-suomalaiselle kirjailijalle TaoLin.
Kiitos Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University yhteistyöstä.

 

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö on alkanut.
Runoilijat Polina Kopylova ja Zoila Forss joka joka edusti Sivuvalo ovat käyneet Užupiksessa (Vilnassa) rakentamaan verkostoja tähtäimessä tulevat runofestivaalit Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Network on mobile multilingual poetry festivals
A literature networking between the Nordic countries and the Baltic countries has begun.
Poets Polina Kopylova and Zoila Forss representing Sivuvalo project have been in Užupiska (Vilnius) to attend the preparatory meetings in order to build poetry events and festivals in cooperation with Baltic countries authors, translators and cultural producers.
Soon more details about the continuation meeting at Helsinki next April.

Here some moments of the “preparing network” meeting and the multilingual poetry reading. Keep tuned!

 

 

 

 

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – SARJA: Aya Chalabee

Last January 23th writer and translator Aya Chalabee was at Töölö library talking about her literary work. This event was part of Suomalaista Kirjallisuuta series organized by Sivuvalo and Helsingin seudo kesäyliopisto.

The entire event was full house with audience from different languages communities, and many interesting questions were asked by poet Zoila Forss, who hosted the discussion. The public could make questions in English, Finnish, Arabic and Spanish. Aya red her works in Arabic, her mother tongue. Translations of her texts into Finnish and English were available.

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – sarja: José Antonio Ruiz ja Daniel Malpica

Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University in cooperation with Sivuvalo is organising a serie of discussions with poets and writers who work in other language than Finnish or Swedish. The serie began with a discussion with authors Antonio Ruiz (Spain) and Daniel Malpica (Mexico) that took place 16-11-2017 at Arkadia International bookstore.

Check the next interviews schedule here.

 

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov

Suomessa asuu useita muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. He ovat usein ulkomailla tunnetumpia kuin täällä kotimaassaan.

7.12 Luentosarjassa kirjailijat Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov keskusteltivat omien teosten työprosesseista, haasteista verkostoitumisesta, tulevista uusista kokoelmista, kollegoista, monikielisyydestä, kirjallisuusrajoista, apurahoista, käännöksistä, ym.
Haastattelijana Zoila Forss.

Yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University.
Kiitos kirjailijoille Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov, järjestäjille ja yleisölle!

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTA – sarja

16.11
17:30 – 19.00
Kirjakauppa Arkadia International,
Nervanderinkatu 11
Helsinki logo-facebook

 

PRUEBAS2

Suomessa asuu useita muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. He ovat usein ulkomailla tunnetumpia kuin täällä kotimaassaan. Luentosarjassa kirjailijat kertovat omasta työstään ja tuotannostaan ja pohtivat asemaansa suomalaisessa kirjallisuuden kentässä.

Luentoihin on vapaa pääsy ja haastateltavina ovat yhteensä 7 mielenkiintoista kirjailijaa.  Ensimmäinen luentosarja 16.11 on espanjaksi sekä englanniksi. Loput luennoista ovat suomeksi. Lisää yksittäisistä luennoista lyödät alla.

16.11. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuuta: Espanja ja Latinalainen Amerikka
Kirjakauppa Arkadia International, Nervanderinkatu 11
Haastateltavina Jose Antonio Ruiz (Espanja) ja Daniel Malpica (Meksiko). Haastattelijana Roxana Crisólogo.

Bienvenidos y bienvenidas a la velada literaria con los autores José Antonio Ruiz (España) y Daniel Malpica (México). En esta serie de conferencias, escritores que escriben en su lengua materna que no es ni el finés ni el sueco hablan sobre su trabajo y su posición en el campo de la literatura finlandesa. Los autores serán entrevistados por Roxana Crisólogo.
7.12. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuutta: Venäjä ja Uzbekistan
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haatateltavina Polina Kopylova (Venäjä) ja Hamdam Zakirov (Uzbekistan). Haastattelijana Zoila Forss.

23.1. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuutta: Irak ja Palestiina
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haastateltavina Aya Chalabee (Irak) ja Razan Abu Azkar (Palestiina). Haastattelijana Zoila Forss.

13.2. klo 17.30-19.00
Uutta kirjallisuuta: Kiina
Töölön Kirjasto, Topeliuksenkatu 6
Haastateltavana TaoLin (Kiina) ja haastattelijana Zoila Forss.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopisto Sivuvalo-projektin kanssa.

 

 

Poetry evening and discussion with Saima Afreen | 28.10

28.10.2017
18:00 – 20.00 PM
Globe Art Point, Helsinki
Malminkatu 5, Helsinki

Welcome to discuss and listen poetry by Saima Afreen

Saima is the writer-in-residence for Villa Sarkia Writers Residency, Finland for 2017 autumn period where she’s currently working on the manuscript of her first poetry book.

Calcutta is where she grew up, smelling shiuli flowers and chewing different syllables. To breathe she churns poems; to earn a living she works as a journalist. Her poems have been featured in The McNeese Review, The Notre Dame Review, The Nassau Review, The Oklahoma Review, The Foliate Oak Literary Magazine, Episteme, Friends Journal, Shot Glass Journal, Visual Verse, Open Road Review, Muse India, Coldnoon Travel Poetics, Indian Literature, Wordweavers among others. She was invited as a poet delegate to Goa Arts and Literature Festival (2016), Guntur Poetry Festival, TEDx VJINET, Writers Carnival, Prakriti Poetry Festival, Aliah University and several other poetry platforms.

Saima won ‘The Nassau Review Writer Award in Poetry’, 2016, second prize in ‘Prakriti Foundation Poetry Contest’, 2016, the first prize in poetry contest by Wordweavers, 2013 and she was the winner in MuseIndia Poetry Contest, 2010.

* Villa Sarkia is a residence upheld by the culture association Nuoren Voiman Liitto and the city of Sysmä in southern Finland.

Saad Hadi, David Gambarte ja Roxana Crisólogo Helsingin kirjamessuilla

29.10.2017
12.30-13.00 PM
Olohuone-lava

22042226_1611492272234322_1054324877827014886_o

Facebook Event

 

 

Runosunnuntai Olohuone-lavalla:
12.30-13. Sivuvalo: Onko tämä suomalaista kirjallisuutta?
Sivuvalo on monikielinen kirjallisuusprojekti, jonka tavoittena on edistää Suomessa asuvien ja omalla äidinkielellään kirjoittavien runoilijoiden ja kirjailijoiden oikeuksia ja teosten näkyvyyttä. Tekstejään esittävät runoilijat David Gambarte ja Roxana Crisólogo espanjaksi ja prosaisti Saadi Hadi arabiaksi. Tekstien suomennokset ovat esityksen aikana esillä.

Nuoren Voiman Liito yhteistyössä Sivuvalo

Nuoren Voiman Liiton kirjamessujen teema on tänä vuonna runous. Messualueellamme pääset tutustumaan vuosittaisen kirjallisuusfestivaalimme Runokuun suosittuihin ohjelmiin. Messut huipentuvat Runosunnuntaihin, joka valtaa Olohuone-lavan viimeisenä messupäivänä. Lavalla nähdään elävän runouden lisäksi keskusteluja ja musiikkia.

* Kuvat, oikealta vasemmalle: David Gambarte: Rosamaría Bolom, Saad Hadi: Zoila Forss ja Roxana Crisólogo: Rosamaría Bolom.

 

 

 

Mutant Language | Mangesproget litteraturoplæsning @Nordisk Sprogfest

 

20.9.2017
Kedlen,Godsbanen
Skovgaardsgade 3
Århus, Denmark 

Facebook Event

 

21742307_10154914645052596_770349603_o

NolitchX will host a Nordic Multilingual Multimedia Literature event as part of the Nordisk Sprogfestin Aarhus, Denmark. Writers from different Nordic countries will read their texts in their own languages (Arabic, Persian, and Spanish) in dialogue with sound and music, while Danish translations are projected on a screen. A unifying thematic is the living between two spaces, which do not need to be interpreted literally.

Invited poets and writers: Azita Ghareman (Iran/Sweden), Mazen Maarouf (Palestine/Iceland), Kawhter Abu Hani (Palestine/Sweden), Roxana Crisólogo (Peru/Finland) and Lucas Ruiz (Spain/Denmark).

Visual artist: Ana Gutieszca (Mexico/Finland)
Producers: Daniel Malpica & Petronella Zetterlund
Banner: Daniel Malpica

Organizers: NolithX – Nordic literature in change and exchange in collaboration with Nordisk Sprogkoordination

Open to everyone and entrance free.
Please, register with a mail to sprogfest@fnfnorden.org

Read the whole Nordisk Sprogfest program

——————————-

[Svenska]

Onsdagen den 20 september bjuder NolitchX på ett mångspråkigt multimedialt litteraturevenemang som del av Nordisk Sprogfest i Århus, Danmark. Författare från flera nordiska länder läser sina texter på sina egna språk (arabiska, persiska och spanska) ackompanjerade av ljud och musik medan danska översättningar projiceras på duk. Ett samlande tema är att befinna sig mellan två platser, inte behöver tolkas i bokstavlig mening.

Författare på scen
Azita Ghareman (Iran/Sverige)
Mazen Maarouf (Palestinq/Iwland)
Kawhter Abu Hani (Palestinq/Sverige)
Roxana Crisólogo (Peru/Finland)
Lucas Ruiz (Spanien/Danmark)

Ljudkonstnär: Ana Gutieszca (Mexico/Finland)
Producenter: Daniel Malpica (Mexico/Finland) & Petronella Zetterlund (Sweden/Mexico)
Banner: Daniel Malpica

Arrangör: NolithX – Nordic literature in change and exchange i samarbejde med Nordisk Sprogkoordination

Alla är välkomna. Gratis inträde.

Vänligen anmäl er genom att skicka ett mail till sprogfest@fnfnorden.org.

Läs hela prgorammet för Nordisk Sprogfest.

 

KBH Poetry X – Multilingual Poetry Event

30.9.2017
Bryggekælderen
Njalsgade 15, 2300
Copenhague Denmark facebook

 

 

posterCOPEN
NolitchX will be introduced on a bigger scale in Copenhagen through a multilingual multimedia poetry night in collaboration with Red Door at Bryggekælderen at the library of Islands Brygge. Invited artists from Finland, Norway, Sweden and even Colombia. On stage:

Maritea Dæhlin (Norway/Mexico)
Roxana Crisologo Correa (Peru/Finland)
Lalo Barrubia (Uruguay/Sweden)
Louise Kristensen (Denmark)
David Davies – The Poet Bastards (New Zeeland/Denmark)
and special guest Jotamario Arbeláez (Colombia)

Organized by Red Door and Nolitch X

Thanks to Nordisk kulturkontakt and Nordiska kulturfonden – Nordisk Kulturfond for supporting the NolitchX project.
A special thanks to Bryggekælderen for providing the space for this event.