Sanahuone

One of the biggest problems that professional authors that write in other languages than Finnish or Swedish face is the lack of translations. Despite this Sivuvalo has as a principle to present translations into Finnish or Swedish in all its literary events, which is not always possible. Sanahuone project address to this problematic.

“Sanahuone” is a Poetry Sound room series that challenge the presence of translations of poetry. What does happen if the poem is presented without any translation? How could be the reaction of the audience if the poem is presented as a deconstructed text by a sound artist intervention?

Sanahuone consists in a series of Poetry Sound Room sessions where poetry is intervened by sound and music made by sound artist Ana Gutieszca, creating a new piece that have an additional meaning beside the literary text.

The sound poetry pieces will be compiled in a playlist. Hamdam Zakirov, Zoila Forss, Muhaned Durubi  and Roxana Crisólogo are the invited poets for this first Sanahuone round. Sivuvalo thanks to Taike for its support.

Banner: Ana Jaumandreu-Poncela

____________________________________________________

FI

Yksi suurimmista haasteista, jonka muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittava kirjailija kohtaa, on käännösten puuttuminen. Siitä huolimatta Sivuvalolla on periaatteenaan pyrkiä esittämään käännöksiä suomeksi ja ruotsiksi kaikissa kirjallisuustapahtumissaan, vaikka se ei siis aina ole mahdollista. Sanahuone-projekti vastaa tähän haasteeseen.

Sanahuone on Runo–äänihuoneitten sarja, joka haastaa runojen käännösten olemassaolon. Mitä siitä seuraa, jos runo esitetään ilman käännöstä? Mikä on yleisön reaktio, jos runo esitetään äänitaiteliljan väliintulolla purettuna tekstinä?

Runo-äänihuoneitten sessioissa runous on välitetty äänitaiteilija Ana Gutiezcan äänillä ja musiikilla, luomalla uusi, lisämerkityksellinen osa kirjallisen tekstin lisäksi.

Sivuvalo haluaa kiittää Taiteen edistämiskeskus –  tuesta: SANAHUONE

TAIKE-LOGO

Runovers(i)o – СтихОтворение

21.04.2018
19:00
Korjaamo
Töölönkatu 51 a-b, 00250
Helsinki

banner_runoversio


FIN
(See in English below / По-русски – ниже)
Runovers(i)o – СтихОтворение mini-runofestivaalilla on kunnia esittää yhdeksän runoilijaa, joita yhdistävät Itämeri ja… erilaisuus — joko kulttuuritaustaan tai kieleen pohjautuva — taikka molempiin.
Tomas Čhepaitis (Lietuva), Tao Lin (Kiina/Suomi), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) ovat vahvistuvan kulttuuri-ilmiön ääniä, edelläkävijöitä, jotka muokkavat runoudellaan kansallisen kirjallisuuden käsitystä ja kuokkivat maidensa kulttuurikentät miten erilaisimmille runoversioille ja runoversoille.
Juontajana toimii runoilija Polina Kopylova
Mini-festivaalin järjestävät venäjänkielinen LiteraruS -kulttuuri- ja kirjallisuuslehti sekä Sivuvalo Platform -projekti Frannie -yhteistyöverkoston toiminnan puitteissa. Liikkuvan ja monikielisen runofestivaalien verkoston, Frannien, tavoitteena on rakentaa työverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallisuuspiirien, kirjailijoiden, kääntäjien ja kulttuurituottajien välillä luodakseen pohjaa suuremmalle runotapahtumalle, kiertävälle runofestivaalille, joka edistäisi erilaisten kieli- ja kulttuuriryhmien runoutta sekä runouden kääntämistä.
______________________________________________________________


ENG (По-русски – ниже)

Runovers(i)o – СтихОтворение poetry mini-festival proudly presents nine poets united by Baltic sea and… their differences — either language or cultural — or both. Tomas Čhepaitis (Lithania), Tao Lin (China/Finland), Artem Verle (Venäjä), Jevgenija Pavlova (Venäjä/Viro), Arsen Mirzajev (Venäjä), Roxana Crisologo Correa (Peru/Suomi), Hamdam Zakirov (Uzbekistan/Venäjä/Suomi), Marina Kienä-Mäkinen (Venäjä/Suomi) ja Muhaned Durubi (Iraq/Suomi) represent the rising voices of the new cultural fenomen, the pioneers changing the shape of the national literatures and cultivate the literature fields of their countries to make different poems to flourish.

The festival is organised by the Russian language literary magazine LiteraruS and the Sivuvalo Platform -project in the framework of the of Frannie -network. Frannie aims to build a networking between literary groups, authors, translators and cultural producers from Nordic and the Baltic countries to create a platform for the mobile poetry festival, which will bring the language and cultural minorities poetry as well as support the translation of the poetic texts.
_______________________________________________________________


RUS

Мини-фестиваль поэзии Runovers(i)o – СтихОтворение имеет честь представить девять поэтов, которых объединяют Балтика и… различия — либо культурные, либо языковые, либо и те, и другие.
Томас Чепайтис (Литва), Тао Лин (Китай/Финляндия), Артем Верле (Россия), Евгения Павлова (Россия/Эстония), Арсен Мирзаев (Россия), Роксана Крисолого Корреа (Перу/Финляндия), Хамдам Закиров (Узбекистан/Россия/Финляндия), Марина Киеня-Мякинен (Россия/Финляндия) и Муханед Дуруби (Ирак/Финляндия) — крепнущие голоса нового культурного явления, первопроходцы, меняющие представление о национальных литературах и ”возделывающие” литературное поле в своих странах для самых разных стихотворных всходов.
Программу ведет поэт Полина Копылова

Фестиваль организуют историко-культурный и литературный журнал «LiteraruS-Литературное слово» и проект Sivuvalo Platform в рамках работы сети сотрудничества Frannie. Цель Frannie — создание в странах Балтии и Скандинавии сети литературных обществ, литераторов, переводчиков и продюсеров, как платформы для организации мобильного поэтического фестиваля, который предоставил бы слово поэтам из различных культурных и языковых сообществ и поддерживал развитие поэтического перевода.

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: TaoLin

Erinomainen “Suomalaista kirjallisuutta” viimeinen luento Töölön kirjastossa TaoLinin kanssa. TaoLin puhui hänen työstään ja osallistumisestaan suomalaisessa kirjallisuudessa, hänen uusista kirjallisuusprojekteistaan ja myös viimeisimmästä käännöstyöstään. Yleisö oli innoissaan TaoLinin esityksestä.

Kiitos haastattelijalle Zoila Forss ja kiinalais-suomalaiselle kirjailijalle TaoLin.
Kiitos Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University yhteistyöstä.

 

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö

Pohjoismaiden ja Baltian monikielinen kaunokirjallisuusyhteistyö on alkanut.
Runoilijat Polina Kopylova ja Zoila Forss joka joka edusti Sivuvalo ovat käyneet Užupiksessa (Vilnassa) rakentamaan verkostoja tähtäimessä tulevat runofestivaalit Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Network on mobile multilingual poetry festivals
A literature networking between the Nordic countries and the Baltic countries has begun.
Poets Polina Kopylova and Zoila Forss representing Sivuvalo project have been in Užupiska (Vilnius) to attend the preparatory meetings in order to build poetry events and festivals in cooperation with Baltic countries authors, translators and cultural producers.
Soon more details about the continuation meeting at Helsinki next April.

Here some moments of the “preparing network” meeting and the multilingual poetry reading. Keep tuned!

 

 

 

 

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – SARJA: Aya Chalabee

Last January 23th writer and translator Aya Chalabee was at Töölö library talking about her literary work. This event was part of Suomalaista Kirjallisuuta series organized by Sivuvalo and Helsingin seudo kesäyliopisto.

The entire event was full house with audience from different languages communities, and many interesting questions were asked by poet Zoila Forss, who hosted the discussion. The public could make questions in English, Finnish, Arabic and Spanish. Aya red her works in Arabic, her mother tongue. Translations of her texts into Finnish and English were available.

 

SUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA – sarja: José Antonio Ruiz ja Daniel Malpica

Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University in cooperation with Sivuvalo is organising a serie of discussions with poets and writers who work in other language than Finnish or Swedish. The serie began with a discussion with authors Antonio Ruiz (Spain) and Daniel Malpica (Mexico) that took place 16-11-2017 at Arkadia International bookstore.

Check the next interviews schedule here.

 

Suomalaista kirjallisuutta – sarja: Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov

Suomessa asuu useita muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita. He ovat usein ulkomailla tunnetumpia kuin täällä kotimaassaan.

7.12 Luentosarjassa kirjailijat Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov keskusteltivat omien teosten työprosesseista, haasteista verkostoitumisesta, tulevista uusista kokoelmista, kollegoista, monikielisyydestä, kirjallisuusrajoista, apurahoista, käännöksistä, ym.
Haastattelijana Zoila Forss.

Yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopisto – Helsinki Summer University.
Kiitos kirjailijoille Polina Kopylova ja Hamdam Zakirov, järjestäjille ja yleisölle!