SÄKEENKAARI

( english)


SäkeenKaari — monikielisen runouden tutuksi tekeminen Suomessa -hanke esittää eri paikkakuntien vakiintuneille runotapahtumien yleisöille ja yhteisöille muilla kuin suomen ja ruotsin kielillä työskenteleviä runoilijoita ja heidän tuotantoa sekä äidinkielellä että suomennettuna.

Runoilijoiden esityksiä suunnitellaan eri paikkakuntien runoklubien vetäjien kanssa siten, että klubin ohjelmasta muodostuisi taiteellinen kokonaisuus, missä erikielisen runoilijan ja hänen kääntäjänsä yhteinen esitys toimisi orgaaniseksi osaksi.

Monikielisen suomalaisen ruonouden edistämisen lisäksi hanke tähtää käännöstaidon edistämiseen sekä yleisen runouskentän laajentamiseen siten, että erikielisisistä runoilijoista tulisi sen tasa-arvoiset tekijät.

SäkeenKaari -hankkeen puitteissa luodaan kolmikantainen yhteistyömalli, jossa runoilijat, kääntäjät ja runoklubit pystyisivät hyödyntämään toisia tasa-arvoisessa yhteistyössä. Runot ja käännökset hyödynnetään sekä julkaisuina että osana Sivuvalo Platform ry:n suunnittelemaa tekstien tietokantaa.

Katso Sääkeenkaari – kirjailijavierailut ohjelma 2020:
20.10 Runoklubi 6 Jyväskylässä
22.10 Musteklubi Oulussa
12-14.11 Runoviikko Turussa

Katso Sääkeenkaari projektin valokuvia.
Projektin koordinaattorina toimi Polina Kopylova.
Kiitos avustuksesta Taiteen edistämiskeskus!