SIDOLJUS i Malmö | 2.6.2016

          Inspirationskväll och poesiuppläsning med Sivuvalo-projektet från Helsingborg där vi uppmärksammar nordisk litteratur skriven på andra … More

MULTILINGUALISM § SOCIETY

  Monikielisyys ja luovuus Helsingissä julkaistiin 3.3.2016 Monikielisyys on luovuutta ja luovuus monikielistä- seminaarissa Cuporen Koneen Säätiölle tekemä raportti ”Monikielisyys … More